EHSAN SHAABANI PIC

Pictures

Ehsan Shsabani

Iranian painter and singer


احسان شعبانی کیست؟

احسان شعبانی نقاش و خواننده و جامعه شناس ایرانیست که در اینستاگرام فعالیت دارد.
آثار اورا بیشتر مشاهیر ایران در صفحه اینستاگرامشان نشر داده اند. نوید محمد زاده

 


کامنت‌ها بسته شده‌اند.